#119946
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן הערכים הצפויים הם ברמה של 10 עד 20 מיליאום.

מסכים עם מה שרשמת שמגבלות המכשיר אינן מאפשרות למדוד ברמת דיוק גבוהה ערכים כה נמוכים.

מאידך ערכים בסדר גודל כזה מעידים על טבעת גישור סגורה וריתוכים תקינים וניתן לאשרה.