#119955
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני מכיר דרך לוודא תקינות ההארקה למעט בדיקות תקופתיות או מערכת שתמדוד באופן רצוף את רציפות ההארקה. ניתן לבנות מכשיר כזה שמזהה ניתוק ההארקה ומוציא התרעה, אך נראה לי שאיש לא יתקין כזה… 😥