#119959
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צדקת.

הראשון מבין השניים מדבר על זרם קצר כלשהו (בין פאזות ובין פאזות לאפס) שלא אמור לגרום לפעולת מפסק הפחת ואילו התחתון הוא זרם קצר לאדמה שבהכרח יגרום בסוף לפעולת מפסק הפחת.

על פי רוב ערכים אלה שווים בשל העובדה שבזרם קצר גדול נפסק מפסק הפחת (גם אם לא מדובר בזרם קצר לאדמה)