#119968
asaf
משתתף

שלום

לאחר שיחה נוספת עם מחלקת הבדיקות של גוש דן ובנוסף גם התכתבות במייל אני מצרף את כל סיכום הדברים

 1. במצב של שתי מערכות החלפה כפי שתיארתי בהודעה הראשונה נוצר מסלול סגור של מוליך האפס. זה החלק הבעייתי מבחינת הבודק. עשיתי סדר בשרטוט הראשון שצירפתי כדי שאוכל להבין יותר טוב וצירפתי כאן. בשרטוט 1 מופיע החלק הבעייתי עם חצים של מסלול הזרם הנ”ל. 
 2. אני ביקשתי להסב את המערכת החלפה בלוח  המשנה לארבע קוטבית ובכך הבעיה נפתרת. (שרטוט 2 מצ”ב)
 3. הבודק לא אישר את ההצעה שלי מהנימוקים הבאים
 4.  תקנות החשמל – התקנת גנרטורים במתח נמוך – סעיף 11 (ו’) 2) (א) (2):<br />
  חיבור הגנרטור נעשה בלוח משנה הממוקם באותו מבנה  בו ממוקם הלוח הראשי ובתנאי שהזנת לוח המשנה נעשית ישירות מהלוח הראשי של המבנה, ללא חיבורים בלוחות אחרים או הסתעפויות 
 5. מכיוון שהגנרטור מזין לוח משנה אי אפשר להזין לוח נוסף מלבד הלוח הראשי 
 6. בנוסף הוא צירף חלק מטיוטה שפורסמה לרוויזיה בתקנות החשמל בה מדובר על מספר מערכות החלפה המוזנות מגנרטור יחיד ובמקרה זה נדרש להתקין מערכת החלפה ארבע קוטבית עבור כל מתקן. ניתן להתקין מחלף תלת קוטבי בתנאי שכל המבנים/מתקנים נמצאים על אותו משטח שווה פטנציאלים וגם כל מוליכי האפס זהים למוליך האפס הגדול ביותר במתקן. זאת אומנם טיוטה ולכן לא מחייבת בנקודת זמן זאת אך הבודק ראה בכך חיזוק לטענותיו  <br />
  האפשרויות שנותרו לי היו:
 7. להחליף את מערכת ההחלפה הראשית והמשנית לארבע קוטבית: לא רלוונטי מבחינתי כרגע. בחיבור של 3X910A מדובר בפירוק של כל תא ההזנה הראשי ובניה מחדש
 8. להחליף את מוליכי ההזנה של לוח המשנה כך שיהיו זהים להזנה הראשית: לא רלוונטי מדובר בלוח של 3X16A מוליכי ההזנה הם 4 כבלים של 240 ממ”ר אלומיניום כ”א
 9. פירוק מערכת ההחלפה המשנית שזה מה שנעשה בפועל. תכנון המערכת נגזר מדרישות כיבוי אש. נצטרך ללמוד שוב את הדרישות ולראות איך מיישמים אותן מחדש
 10. הפריע לי מאוד משהו שנאמר לי כמה פעמים בזמן הויכוח ולאחר שהצעתי להחליף את המערכת בלוח המשנה לארבע קוטבית. הבודק חזר על כך שאם נחליף את המערכת הקטנה עלינו לחבר הארקת שיטה לגנרטור מכיוון שבתקנות מפסק מחלף ארבע קוטבי = מוליך להארקת שיטה ומוליך לאיפוס. שום הסבר לא שכנע אותו שהמערכת הראשית נשארת תלת קוטבית ולכן אין שום שינוי ביישום ההגנה בפני חישמול. גם במייל התשובה שהוא שלח לפניה שלי הוא ציטט את התקנה המפנה לאיורים בתוספות בהם ביישום מפסק ארבע קוטבי מחוברת הארקת שיטה לגנרטור וביישום מפסק תלת קוטבי אין מחברים הארקת שיטה לגנרטור ולכן יישום של מפסקים מחליפים שונים לא מתיישב עם התקנה.
 11. לסיכום הוצע לי לפנות לועדת הפירושים עם המקרה במידה ואני עדיין לא מקבל את החלטת מחלקת הבדיקות דבר שאם אכן אעשה זה יהיה למטרות ידע בלבד

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):