#119977
Mp1969
משתתף

אני פניתי באותו עניין לועדת הפרושים לפני מעל לשנה , טרם התקבלה תשובה .

בפועל כיצרן לוחות אם יש חיבור מ”נ ובדיקה של ח”ח כל מערכות ההחלפה 4 פול. 

אם החיבור ב מ”ג והבודק פרטי אז בהתאם לדרישת  המתכנן 3 או 4 פול.