#119980
Adnan
משתתף

קודם כל בחוק החשמל נקבע מה החתך המזערי עבור הזרמים בהתאמה.

הדבר השני שקובע את הבחירה זה דפי נתונים של היצרן, שהם מבוססים על טבלאות התקן הבינלאומי IEC.

היצרן מייצר את הכבל בהתאם לחלק מסוים מהתקן והוא אמור להצביע על טבלאות ומקדמי תיקון מהתקן.

כמוכן בטבלאות היצרן ניתן לראות מפלי מפתח ליח’ מרחק.

מצ”ב דוגמה.

 

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):