#119982
Adnan
משתתף

מהדקי תא”מ יעודיים, ניתן למצוא אצל הספקים הגדולים בארץ..יש דפי קטלוגים של חברת MELEC והוראות התקנה.

הם מהדקי הסתעפות מבודדים שאין קשר בין החלק המכני לחלק המוליך שלהם, הם ננעצים בבידוד.

אבל אם זו פעם ראשונה, ממליץ שתראה איך עושים את זה כי מדובר בעבודה בגובה, המתיחה והפרישה של הכבל מתבצעת בציוד ייעודי…לומדים את זה מהשטח.

בהצלחה 🙂