#119992
MV
משתתף
  1. שלום.בתמונה נעליים הם רשום SB לפי זה הם רק כיפת מגן.זה אומר הם לא אנסטטי ומוגן מאחורה  (S1) דחייה מיים (S2)  וסוליה נגד חדירה עד 1100N.אשמח להסבר לגבי נעל בתמונה .