#119993
MV
משתתף

יכול להיות אוליי מצב בגלל שהם לא אנטיסטטי אי אפשר להגדיר אותם כS3 כי S3 הם כולל הגנה אנטיסטטי שזה תוספת שמוספים בS1.ואז אי אפשר להגדיר אותם כS3.