#120000
avihay10
משתתף

שלום ,

בוצעו עבודות חשמל בדיקה ששופצה לצורך הגדלת חיבור.

בעלת הדירה רוצה שאני יעביר את הביקורת ולא החשמלאי שביצע.

מה עלי למלא בטופס בקשה לבדיקה ? ראיתי שיש הצהרה של החשמלאי שביצע , 

החשמלאי שביצע כרגע יוצא מהתמונה.

כמובן המתקן ניבדק על ידי , התנגדות בידוד , בדיקת לולאת תקלה.