#120010
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש להפסיק את כל מקורות המתח במתקן ולפיכך יש להפסיק את המתח הגבוה כמו כן מערכות אל-פסק ומקורות חיוניים נוספים.

רצוי לבצע את ההפסקה של המתח הגבוה ממעלה הזרם אחרת ישאר מתח בהדקי הכניסה של לוח המתח הגבוה במתקן.