#120035
Samy
משתתף

למרק ערב טוב 

1 לצורך סקירה תרמית נדרש לפחות 30% העמסה . וכל המרבה הרי זה משובח . 

2 אין הגדרה מדויקת לפרק זמן לביצוע בדיקת מפסק מגן 

אך יש 

א המלצות יצרן 

לחיצה על הלחיץ פעם בחודש 

בנוסף אני בודק בכל בדיקת לוח שאני מבצע את כל המפסקי מגן בעזרת מכשיר

3 מתקן תעשיתי בדרך כלל נבדק פעם בשנה שנתיים לצורך רישוי 

בנוסף לפי התקנות נדרש לבדוק כל מתקן מ160A ומעלה פעם בשנה ע’י בודק לפי גודל החיבור 

3 בדיקת לולאת התקלה נבדקת במתקן תעשייתי באותה תדירות כמו בסעיף 3 

במתקן ביתי 

פעם ב5 שנים מתקן המוגן בשיטת TT או עם עיקול מוגבר 

ופעם ב10 שנים במתקן המוגן בשיטת האיפוס 

בברכה 

סמי רז