#120038
Samy
משתתף

לכל החברים 

בנושא הברכות אני ממש מסכים עם אריאל 

הנושא סבוך ומורכב ודרש המון מיומנות 

בנושא בדיקת מתקן דירתי שהעבודה בוצעה ע’י אחרים 

אם אני מתבקש להעביר מתקן כזה אני פותח כל קופסת חיבורים , שקע או מפסק ובודק טוב טוב לפני שאני חותם 

לא מספיק לבדור LT בידוד ועוד 

כפי שנאמר החותם אחראי על המתקן לכל החיים 

בברכה

סמי רז