#120049
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. לפי התקינה האמריקאית ההעמסה של לפחות 60%.
  2. מפסקי מגן המגנים על בתי תקע אליהם מחברים מכשירים מטלטלים מחוייבים בבדיקה באמצעות לחצן הבדיקה אחת לחודש. מפסקי מגן המגנים על בתי תקע אחרים (כמו במשרדים) יבדקו לפי מדיניות התחזוקה או הנהלים הפנימיים (ממליץ אחת לשנה באמצעות לחצן הבדיקה ואחת ל-3 שנים באמצעות מכשיר לבדיקת זמני תגובה).
  3. אחת ל-5 שנים תלוי בסוג המתקן. במתקנים המכילים חומרים רעילים או נפיצים בודקים אחת לשנה.
  4. בדיקת עכבת לולאת התקלה תבוצע במסגרת בדיקת הלוחות. ממליץ על בדיקת רציפות ההארקה אחת שלשנה לכלל המכונות והמכשירים המתכתיים במפעל.