#120053
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בכל מקרה נדרשת הגנת פחת כהגנה בלעדית במתקן זה ולכן אין ממש משמעות לתוצאה.

מיד אחרי יציקת היסודות תחובר מערכת ההארקה הקיימת ליסודות.