#120056
arielsegal
מנהל בפורום

אכן צדקו חברי.

בעת בחירת שטח חתך יש להתחשב במקדמי התיקון המפורטים בתקנות וכוללים את מספר הכבלים הצמודים, את טמפרטורת הסביבה או הקרקע וכד’.

כמו כן יש להתחשב במפל המתח ובזרם הקצר המזערי בסוף המעגל.