#120068
1973Yuval
משתתף

שלום אריאל,

לא בטוח שהבנתי לגמרי את כוונתך,

מה שאתה מציע לי זה לעשות הארקה נפרדת לחלוטין לנגרר(ע”י מערך אלקטרודות עם חיבור פריק) ולא להתחבר בכלל להארקה שמגיעה עם כבל ההזנה מהמבנה?

החשש שלי הוא שבמצב כזה עלולים לנתק את מערך האלקטרודות שהצעת לחבר באמצעות מחבר פריק(לדוגמא כשיקחו את הנגרר לטסט) והנגרר ישאר ללא הארקה כלל כאשר הוא מוזן עם הכבל מהמבנה.

 

מה שאני חשבתי לעשות זה לחבר בצמוד ללוח החשמל בנגרר פה”פ אליו יחוברו:

1.מוליך הארקה שמגיע עם כבל ההזנה מהמבנה(6ממ”ר).

2.מוליכי הארקה שיחוברו לשלדת הנגרר ולחלקי מתכת נוספים הנמצאים עליו(10ממר).

3.מוליכי הארקה לאלקטרודה/מערך אלקטרודות כפי שהצעת(10ממר)

4. מוליך הארקה לפס הארקות בלוח החשמל(10ממר)

 

אשמח להתייחסותך.