#120071
Moty
משתתף

היי אריאל,

אבל בעצם למה אני צריך לשים מא”ז אם מדובר עם על 1kW  הספק ?

הרי גם ככה אשים מאז 10A  בשביל זרם קצר מינימאלי, האם בכל זאת אם אני מסתעף לכבל 2.5\4 ממר שמא”ז 10 במתחילת המעגל מגן עליו אז אני צריך לשים עוד מא”ז בדרך?