#120077
yuval48
משתתף

תודה רבה על התשובה, 

 

  • למה אין לחבר את המוליך 35 ממ”ר למרכזיית תאורה? הרי גם העמוד וגם המרכזיה מוגנים בTT . (ההגבלה שאני מכיר זה ,שאסור לחבר במידה והמרכזייה מאופסת) 
  • האם המוליך 35 הוא בנוסף לגיד הארקה שמצוי בכבל הזנה לעמוד תאורה ? אציין שגם את הגיד הארקה בכבל התכוונתי לחבר למרכזיית תאורה לפס הארקות.