#120085
arielsegal
מנהל בפורום

שלום

אני אכן חושב שמוצדק להגן באמצעות מפסק פחת מתקן שכולו מתכתי.

אכן זרם ההתנעה הוא זה שגורם להפסקת הפחת.

אפשר להתקין מפחית זרם התנעה ן/או לנסות ולהשתמש במפסק פחת בסגנון AP-R של ABB או SI מתוצרת שניידר.

מפסקים אלה פחות רגישים לתופעות מעבר.