#120086
Neta
משתתף

שלום דוד,

אני מניח שהתכוונת לרשום 16ממ”ר ולא 16A…

ממליץ לך לקרוא את תקנה 6(עמ’ 372) בחוק החשמל ולפעול בהתאם אליה.

בנוסף, כפי שאריאל ציין, יש להתחשב גם במפלי המתח ובזרם הקצר המזערי.

אם תרשום לי פה את המייל שלך, אוכל לשלוח לך דוגמא לאופן חישוב שטח חתך כבל בהתאם לתקנה 6.