#120088
difrentional
משתתף

רשום בסעיף 2:  “ברז גז תמיד יימצא ברום נמוך מזה של כל חיבור  חשמלי הנמצא בטווח  של 50 ס”מ ממנו” אם הבנתי נכון, הכוונה היא שחייב להיות מרחק של 50 ס”מ מנקודת החשמל והנקודה חייבת להיות יותר גבוהה מנקודת הגז. כך שלדעתי לא ניתן לחבר מרחק של מספר סנטימטרים בודדים מעל נקודת ברז הגז.