#120102
shtern
משתתף

היי אריאל ,

למען האמת למדתי את כל התקנות והדרישות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי ועדיין מרגיש שהדרכה תהיה במקום.

השאלה האם יש מה ללמוד על הנושא מלבד התקנות שפורסמו?