#120105
difrentional
משתתף

כוונתך למוליכים. עדיף שלא, אך אם אין ברירה חייב ששני הפאזות של המעגלים השונים יוזנו דרך  מא”ז דו פול כך שניתוק המא”ז מנתק את 2 המעגלים בו זמנית. בנוסף במידה והלוח תלת פאזי רצוי להוציא מוליך מהגשר התלת פאזי לגשר חד פאזי 2 מקומות שהמא”ז הדו פול יותקן עליו כך שהמעגלים יהיו מוזנים מאותה פאזה ולא שורר מתח שלוב בין מוליכי המעגל השונים בצינור.