#120107
difrentional
משתתף

בכל מקרה גם אם הלוח חד פאזי יש להתקין מא”ז דו פול ל 2 הפאזות באותו צינור כך שלא יתאפשר ניתוק של רק פאזה אחת בצינור אלא את כל מוליכי הפאזות בצינור שבו יש 2 מעגלים. הוספתי שממליץ שבמידה והלוח תלת פאזי, להוציא מוליך מהגשר לגשר חד פאזי  נוסף של 2 מקומות ולהרכיב את המא”ז דו פול, כך שבין הפאזות לא ישרור מתח שלוב והם יוזנו מאותה פאזה.