#120110
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

קיימת בתקנות החשמל המלצה לבדיקה תקופתית של מפסק המגן ללא ציון תדירות הבדיקה, בדיוק כמו שלא מפורטת תדירות הבדיקה למשגוחים (שאינם באתר רפואי) או לציוד מטלטל או נייח או בדיקות תקופתיות אחרות.
תכיפות הבדיקה של מפסקי מגן כמו גם יתר סוגי האביזרים החשמליים, תלויה בתנאי העבודה של המפסק כמו: מיקום, רמת הגנה בפני אבק ונוזלים וכדומה. תדירות זו צריכה להתבסס על שיקולים של בעל המקצוע האחראי על המתקן, הנהלים הקיימים ותקן 1525 שאת מספרו ציינת.
מותר שהבדיקה תתבצע ע”י אדם שאינו חשמלאי, בעזרת לחיץ הבדיקה.