#120111
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בעל רשיון חשמלאי הנדסאי שמכיר היטב את המתקן ואת הסיכונים הכרוכים בתפעולו הנכון, יכול לכתוב את פקודת המיתוג והקיצור. בכל מקרה פקודה זו חייבת להיות חתומה על ידי בעל רשיון חשמלאי מהנדס שגם הוא מכיר את המתקן.