#120116
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן עומרי צדק.

יש כאן שימוש ב-2 מעגלי זינה שונים (מעגל אחד להזנת הבית ושני להזנת דוד החשמל בשעות מסויימות).

אם הם מפזות שונות ניתן לחברן למפסק ראשי תלת פאזי ופחת אחד או שניים כדי שניתן יהיה להשתמש בזרם של 2 המקורות (חייב להיות מפסק ראשי יחיד).

כמו שנכתב יש לחלק את המעגלים מחדש.

בכל מקרה חיבור של 32A אינו חוקי וכנראה הוגדל על ידי החשמלאי שהתקין (בשל צריכת יתר).

המתח בהארקה נובע מהעדר הארקה במבנה וזה הנושא שצריך לקבל טיפול בקדימות המרבית.