#120136
arielsegal
מנהל בפורום

הפרד מגן פותחה למצבים מקומיים כמו לשקע מכונת גילוח בחדרי אמבטיה או צרכן מקומי יחיד אחר. בשיטה זו ההגנה בפני חשמול מבוססת על בידוד של ההזנה לצרכן מהאדמה ולכן לא יתכן חשמול.

ההגבלות על המרחק והמתח נובעות כדי למנוע התחשמלות מזרם קיבולי.

בזינה צפה בהחלט תתכן התחשמלות מזרם קיבולי. כאן קיים משגוח שדואג לשלמות הבידוד בין הזינה לאדמה. המצב הרצוי הינו שהזרם הקיבולי גם כאן לא יסכן את המשתמשים ולכן בודקים את המתקן באמצעות מודל אדם שמאפשר לבדוק האם דרך האדם שמתחשמל מהזינה הצפה יזרום זרם שיגרום לנעילת השרירים או לפרפור חדרי הלב.

במידה וקיים מצב של זרם מסכן חיים במתקן צף, יש לשקול הוספת מפסק פחת שמפסיק בזרם של 10mA לאדמה במתקן הצף. מנסיוני שילוב של הגנה כזו יכול להציל חיים אדם.