#120140
Aviv85
משתתף

תודה רבה על התשובה..

אם אלך לפי החלק השני מהתשובה שלך, ויתאפשר לשים את הפילר הזוגי לא באמצע אלא למשל בצד השני של הבית שלי, 

1- האם זה דורש בקשה מיוחדת מחברת החשמל, או שהבודק עצמו יכול להחליט?

2- המרחק בין הפילר הזוגי שממוקם אצלי מהצד הנגדי נניח יהיה כ 15 מטר מהבית של אחי בצד השני האם זה מותר? יש מרחק מקסימום מהפילר לבית?.

תודה רבה על התשובה

מעריך מאד.