#120150
Eton
משתתף

כבר מספר שנים שמתגבשת תקנה למזגנים ,להבנתי עדיין בטיוטות שאמורה ליישר סוגיה זו .

יחד עם זאת בהוראות / חוברת התקנה של מזגנים יש הנחיה , לאחר מספר חשמולים של טכנאים ,שניתקו את התקע מהבית תקע ועלו לגג לעבוד ,בן בית הכניס השקע לתקע והטכנאי “חטף”. טכנאי מזגנים חדשים מחויבים בחיבור לקיום  אמצעי ניתוק מלא ליד היחידה החיצונית .

במזגן תלת פאזי פקאט 4 קטבים .

במזגן ח”פ שהזינה מתקבלת מהיחידה הפנימית, המתקין מרכיב בתא החיבורים או בקופסת חיבורים הצמודה ליחידה  מהדקים נשלפים לכל המולכים למעט הארקה .

בעבר חלק מהמזגנים היו עם פס חיבורים נשלף שהוביל לשרפות בעקבות מגעים רופפים עקב וירבציות . 

במזגן ח”פ שהזינה ישירות ליחידה החיצונית חיבור מפקאט עם ניתוק פאזה ואפס .

אלה הנחיות שחברות המזגנים מנחות כבר מספר שנים בקורסי ההדרכה והשתלמות שלהם ועלול גם להוביל להסרת אחריות או טיפול במזגן שנמצא בתקופת אחריות .

 

ועכשיו לענין תקנות החשמל .

עפי התקנה לכל מכשיר חשמלי תהיה אפשרות לניתוק מהזינה ,כוונת המחוקק היתה כשם שטכנאי  מטפל ב מ.כביסה ,מקרר או תנור הניתוק והחיבור לזינה בשליטתו ובטווח ראיה  ( ראה תקנות לוחות  לענין לוחות משנה  ,מצוין מרחק וקשר עין לניתוק  ) או דוד חשמלי על הגג  הדורש  אמצעי ניתוק למכשיר בנוסף למפסק בדירה .

כמובן תמיד קיימת האופציה להתקנת  ניתוק דו/ארבע קוטבי  בלוח למזגן עם אפשרות נעילה במצב מופסק .