#120156
arielsegal
מנהל בפורום

כדי לזהות קצר חד פאזי לאדמה במתקן המוגן.

ממליץ על השתתפותך בקורס תכנון מתקני מתח גבוה שמתחיל בחודש הבא בלשכת המהנדסים

תוכל לקרא בפורום דיונים רבים בנושא