#120159
Adnan
משתתף

היי אריאל,

 

תוכל בבקשה להסביר את תקנה 22 ? 

  • “…מותנה בהסבת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה לשיטת זינה צפה”

בהנחה וקיים מתקן ייצור (מוגן ב IT) ומתקן צריכה (מוגן ב TN-S) – האם הדבר אומר שמתקן הצריכה חייב להיות גם ב IT ?

  • האם המפסק הראשי בתקנה 22 ב’ (1) (3) מתייחס למפסק הראשי של המתקן במתח גבוה ? או שניתן לבצע הפסקה בלוח החלוקה במתח נמוך בו הותקן המשגוח ? 

 

תודה

עדנאן