#120161
Moty
משתתף

היי אריאל,

בחישובים שלהם הם גם עושים זאת לכבלים, כלומר מכפילים את הזרם במקדם ואז בבחירת הכבל שוב מורידים את המקדמים שזה כפול על כפול,

האם כוונת שגם לכבלים זאת הדרך? לא לפי חוק החשמל?

אודה לחידוד העניין ברשותך,

תודה.