#120163
liranelect
משתתף

היי אריאל, 

בוועדת הפירושים שצירפת כתוב ובתקנות החשמל מדובר על “מתקן ביתי” , כלומר מבני מגורים/משרדים וכדומה, 

מה לגבי “מתקן חשמלי” למשל חדר שנאים/חדר טכני וכו’ ?

לא מצאתי תקנה מתאימה. 

תוכל לפרט מה הדין בנושא הזה?