#120171
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם מתח המגע הוא 80V  אבל במקרה של התחשמלות הזינה תפסק בוודאות תוך פחות מ- 0.9 שניות, לא יגרם לאדם נזק בלתי הפיך או פגיעה גופנית ממושכת כלשהי.

הנתונים מבוססים על תקן IEC 60479.