#120172
arielsegal
מנהל בפורום

זוויות ברביע הראשון והרביעי מצביעות על זרם קצר בתוך המתקן בעוד שזויות בזוויות ההפוכות מצביעות על קצר מחוץ לתחום המוגן.

הזוויות השונות מ-90 מעלות נגרמות בשל הנגדים במסלול הקצר.