#120175
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקנות החשמל דורשות מספר מינימאלי של מעגלים במתקן בייתי. סככה חקלאית אינה מתקן בייתי אבל מאוד רצוי לפצל את התאורה למסר מעגלים כדי לא להשאר בחושך בעת הפסקה של מעגל אחד.

אני סבור שהלוח הנ”ל יכול לשמש כלוח לסככה אולם יעודו המקורי הוא קופסת שירות ולכן ראוי להתקין בסככה לוח חשמל מסודר הכולל מפסק פחת ומעגלי תאורה ואחת היציאות תחובר ללוח השירות.

יש להדגיש שילוט של מקורות הזינה, מספרי מעגלי הזינה, שטח חתך כבלים וכד’.