#120176
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חדרי שנאים, גנרטורים, חדרים טכניים הינם חלק מהמתקן הבייתי.

מותר שבחדרים אלה או בלוחות החשמל במבנה יהיו מספר מקורות זינה אך הם חייבים להיות מרוכזים בלוח אחד. (לדוגמה שדה חיוני ובלתי חיוני או, שדה בלתי חיוני ושדה חירום).

בכל מקרה אין להזין מתקן אחד אם 2 מקורות זינה למעגלים שונים המגיעים ממקורות שונים ולא דרך לוח ראשי אחיד.