#120181
Moty
משתתף

אשאל ספציפי על מקרה מסויים כי השאלה הלכה קצת למקום אחר

-לדוגמא מבוצע באמצעות DCCB  איסוף סטרינגים והזרם מגיע ל -180 אמפר, עכשיו אני יוצא עם 2 כבלים פלוס ומינוס לכיוון הממיר ( ללא קשר לנתיכים, אין נתיכים בדרך)

במאמר שמסתמך על NEC ראיתי שלקחו את הערך לדוגמא 180 אמפר והכפילו ב- 1.56שזה 280 אמפר, ואת בחירת הכבל ואת המקדמים אפיינו לפי 280 אמפר שזה נראה לי מטורף.

עדנן, אודה לדעתך בנושא