#120199
Timur
משתתף

כבל XLPE אין בעיה 5*2.5 להגן על ידי מא”ז 3 *20 . אין לך מרחקים ארוכים ושיטת התקנה של כבל בודד במוביל …הכול תקין ותיקני …רק לבדוק לולאת התקלה בחיבור שזרם קצר מספיק גדול, ומא”ז 3*20 מגיב תוך 5 שניות .