#120201
elad
משתתף

שלום רב,

1. במגדלים רבים זו היתה התפיסה ובהתאם לכך התכנון.

2. במצב הנוכחי, ניתן להתקין לחצן חירום אחד, ושילוט מתאים, מעבר לכך לא ניתן היום לעשות דבר, מאחר וכל המגדל תוכנן ונבנה כך, זו בכיה לדורות ואין דרך להתמודד עם הקיים מלבד מה שציינתי.

3. במגדלים ”חדשים” ראיתי שכבר אין בעיה של שתי הזנות. יחידות הפן כויל מוזנות מהלוח של השוכר בלבד, ולא מהלוח הציבורי.