#120203
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ההזנות לתאורה ולבתי התקע צריכים להיות מאותו מפסק ראשי.
  2. ההזנה לסככה צריכה להיות אכן ממעגל המוגן באמצעות מפסק פחת של 0.5A (רצוי פחת סלקטיבי) אבל בתי התקע בסככה צריכים להיות מוגנים באמצעות מפסק פחת לזרם דלף של 30mA