#120207
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ניתן למדוד מתחים כלפי האפס המנותק.
  2. מחשבים את פוטנציאל נקודת האפס המנותקת באמצעות שיטת מתחי צמתים. הצומת המחובר לאדמה ישמש כצומת יחוס ואז נחשב את מתח הצומת המנותק.