#120219
shlomo
משתתף

תודה רבה!

רציתי לדעת (להיזכר) בדרך החישוב. ברור לי שניתן למדוד ולא נעים להגיע למצב שכזה.

אם אכתוב שהבנתי את סעיף 2 זה יהיה שקר..  ברור לי שאני צריך לחשב את פוטנציאל נקודת האפס לאחר הניתוק ואז כל מופע להחסיר את פוטנציאל האפס לקבל את מתח המופע לאחר התקלה. יש דרך חישוב יותר מפורטת? תרגיל מעשי עם פתרון?

שבת שלום.