#120225
MV
משתתף

S3 מורכב מהגנות SB .S1.S2 S3 S1 S1 מורכב גם סולייה אנטיסטטית .בגלל שנעליים לחשמלאי לא מתאימות להיות אנטיסטטית כי סוליה היא חייב להיות מבודדת מעל 1000מגהאום אז אי אפשר להגדיר אותם כנעל S3 אז מה עושים מכניסים אותיות שמגדירות הגנות שצריכה להיות נעל מוגנת סוליה מוגנת גם מאחורה של נעל  ועוד הגנות שמתאימות להגנות קיימות בנעל S3 עוד פעם חוץ מאנטיסטטית.ועוד דבר חשוב נעל לחשמלאי אסורה להיות בתוכה חומרים ממתכ .