#120230
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לאור העובדה שהתקנות אוסרות על הזנה מ-2 מקורות או הזנה במקביל הרי שאדם שיגיע למתקן והפסיק אותו ממקום אחד מניח שהמתקן מופסק לחלוטין ולכן אין חשש לבצע עבודה במתקן המופסק.

אם לפתע תפעל ההזנה המקבילה עלול הדבר להסתיים באסון.

איני מבין מהו ההגיון החשמלי  שגורם למשהו לחשוב על אפשרות כזו או בכלל לשאול לחוקיות החיבור הזה.

כמו שרשמתי קיימות היום אפשרויות פיקוד רבות שיכולות לאפשר חיבור של הצרכן באמצעות מגען שבטור אליו יותקן מפסק דו קטבי שיאפשר הפסקה יחידה של המתקן. בדרך זו ניתן להפעיל מתקן ישירות ועם שעון שבת, 

יש היום מפסקים חכמים שניתן לחבר אותם בקלות לאפליקציה (ישומון) ולהגדיר זמני הפעלה, הפסק ומחזוריות. איני מבין את הצורך בשעוני שבת ו/או פתרונות בלתי חוקיים