#120233
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בכל מקרה בלי קשר ללוח בודקים את עכבת לולאת התקלה בנקודה המרוחקת ביותר המוגנת באמצעות המבטח.

בלוח מסוג 2 יש לבדוק בנקודה המרוחקת ביורת שזה בדרך כלל הצרכנים (בשקע) ובלוח מסוג 1 מודדים עכבת לולאת תקלה בלוח ומוודאים שהמבטח במעלה הזינה מכוונן נכון ויגרום להפסקת קצר מזערי בלוח בו מתבצעת המדידה.