#120237
adi15
משתתף

תודה אריאל על התשובה מהירה.

אז אני מבין שזה אפשרי בתנאי שאפשר לעשות התאמות, או שנדרש לעשות התאמות על מנת להשתמש במוליכים הסטנדרטיים.

אני אהיה יותר ספציפי, במידה ויש לי מוליכים ששטח החתך שלהם הוא 8 ממ”ר, האם ניתן להשתמש?

שוב השאלה נובעת מצמד המילים ” ככל שאפשר” בתקנה שציינתי 

 

תודה