#120245
hilleld
משתתף

אריאל תודה על התשובה, 

כמובן שכול מה שכתבת ברור ומובן, 

השאלה היא האם יש חובה חוקית במעגלי תאורה במתקן זה ביחס למתקן ביתי אשר יש בו חובה ?